Spłacony kredyt frankowy – stracona sprawa? Absolutnie nie!!!

Wiele kredytów frankowych zostało spłaconych – czy to z uwagi na zawarcie umowy na krótszy czas, czy też na skutek wcześniejszej spłaty, zanim sprawy sądowe przeciwko bankom zaczęły układać się po myśli frankowiczów.

Na szczęście taki scenariusz nie przekreśla możliwości dochodzenia od banku roszczeń.

SPŁACONY KREDYT – JAK ZAKWESTIONOWAĆ UMOWĘ?

Jeżeli kredyt frankowy został już w całości spłacony, walka z bankiem wygląda w zasadzie identycznie jak w przypadku kredytu w trakcie spłaty, a w zasadzie jest nawet dużo przyjemniejsza, bo kredytobiorca może spokojnie czekać na zwrot pieniędzy.

W takim przypadku bowiem występujemy przeciwko bankowi tylko z powództwem o zapłatę, a nie jak w przypadku umów w trakcie spłaty – z powództwem o ustalenie i zapłatę.

W ramach uzasadnienia żądania zwrotu środków musimy oczywiście udowodnić, że umowa jest nieważna, niemniej jednak przy obecnej linii orzeczniczej i naszym doświadczeniu w prowadzeniu tego typu spraw, nie jest to kwestia problematyczna.

Korzyść dla kredytobiorcy z takiego rozwiązania jest łatwa do określenia. W uproszczeniu – ustalamy łączną kwotę wpłaconą przez kredytobiorcę na podstawie umowy (raty kapitałowo – odsetkowe, koszty) – najczęściej na podstawie zaświadczenia o spłatach uzyskanego z banku. Od tej kwoty odejmujemy kwotę kredytu, którą kredytobiorca otrzymał od banku (kwota ta będzie podlegała zwrotowi na rzecz banku albo potrąceniu).

Wynik tego odejmowania obrazuje czystą korzyść, którą kredytobiorca uzyskuje na skutek procesu.

KOSZTY? RYZYKA?

Ryzyko w takich sprawach jest w zasadzie niewielkie. Zwiększa się ono nieco w przypadku kredytów spłaconych przed więcej niż 10-cioma laty, niemniej jednak w naszej praktyce nie zdarzyło się jeszcze żeby w takim przypadku został uwzględniony zarzut przedawnienia roszczeń kredytobiorców.

Koszty prowadzenia sprawy również są stosunkowo niewielkie. Opłata sądowa wynosi 1.000,00 zł, a koszt związany z wynagrodzeniem Kancelarii w przeważającej mierze przerzucony jest na moment wyegzekwowania środków od banku.

Co istotne, banki coraz częściej w takich sprawach proponują sensowne ugody, które pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę środków.

Słowem – nie warto odpuszczać walki z bankiem przy spłaconym kredycie frankowym!

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług naszej Kancelarii prawnejPrawnik kredyt frankowy Bielsko-Biała