Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Klientów oraz ich kontrahentów,
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów,
  • reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego,
  • reprezentowanie stron w toku postępowań w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Obszary działalności