Prawo własności intelektualnej

  • doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej (praw autorskich, praw własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, know-how),
  • reprezentacja Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej,
  • przygotowywanie i weryfikowanie projektów umów dotyczących praw autorskich, w szczególności umów przenoszących prawa autorskie i umów licencyjnych,
  • przygotowywanie i weryfikowanie projektów umów dotyczących praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów),
  • doradztwo i przygotowywanie dokumentów dotyczących wykorzystania wizerunku

Obszary działalności