Prawo gospodarcze i prawo spółek

 • sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami,
 • analizy prawne (due dilligence),
 • sporządzanie projektów umów spółek,
 • zakładanie spółek w systemie teleinformatycznym (s-24),
 • obsługa spółek na terytorium Polski,
 • restrukturyzacja i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • zgłaszanie zmian do KRS,
 • przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów dla e-commerce,
 • doradztwo w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów

Obszary działalności