Prawo rodzinne i spadkowe

 • kompleksowe doradztwo w sprawach rodzinnych,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy opiekuńcze i rodzinne, w tym dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • kompleksowe doradztwo dotyczące dziedziczenia,
 • doradztwo w sprawach odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek

Obszary działalności