Obrót nieruchomościami

  • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • reprezentacja Klientów przed sądami we wszelkich sporach dotyczących nieruchomości oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • przygotowywanie i weryfikowanie projektów umów związanych z nieruchomościami, w szczególności umów sprzedaży, umów przedwstępnych sprzedaży, umów najmu, dzierżawy, darowizny, dożywocia

Obszary działalności