Dział włoski

  • doradztwo prawne na rzecz Klientów włoskojęzycznych i reprezentacja przed polskimi sądami i organami,
  • przygotowywanie dwujęzycznych (polsko – włoskich) projektów dokumentów prawnych,
  • obsługa prawna włoskich przedsiębiorców na etapie rozpoczynania i prowadzenia działalności na terytorium Polski, w szczególności zakładanie spółek i rejestracja oddziałów spółek zagranicznych w Polsce,
  • współpraca z prawnikami włoskimi i tłumaczami

Obszary działalności