Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • przygotowywanie projektów umów o pracę, regulaminów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • reprezentacja w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • bieżące doradztwo prawne,
  • ochrona danych osobowych,
  • reprezentacja w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Obszary działalności