Ochrona danych osobowych

  • kompleksowa obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzanie audytu ochrony danych osobowych (identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych, analiza i weryfikacja dotychczasowych dokumentów pod kątem zgodności z RODO),
  • opracowywanie dokumentacji zgodnej z wymogami prawa ochrony danych osobowych (w tym polityki ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul informacyjnych zgodnych z wymogami RODO),
  • sporządzanie zasad przetwarzania danych osobowych na stronę internetową,
  • doradztwo w zakresie przeprowadzania rekrutacji i zatrudniania pracowników czy zleceniobiorców zgodnie z wymaganiami RODO,
  • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
  • opracowywanie polityki ochrony danych osobowych

Obszary działalności