Prawo karne

  • obrona w postępowaniach karnych i karno-skarbowych, w szczególności w sprawach gospodarczych,
  • kompleksowa pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych i sądowych

Obszary działalności