Stała i kompleksowa obsługa prawna

  • bieżące porady telefoniczne oraz via e-mail,
  • bieżące tworzenie, weryfikowanie, modyfikowanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • windykacja,
  • asysta prawna oraz udział w negocjacjach,
  • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami władzy publicznej,
  • szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej

Obszary działalności